1. Vem är beställare
  2. Ändringar
  3. Övrigt
  4. Förhandsgranska
  5. Skicka in
Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i.
Kontaktuppgifter till beställaren
Personuppgifterna behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Du godkänner att informationen lagras och bearbetas i register. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.
Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i.
Personuppgifter
Ändringar
Ändrade namnuppgifter
Ändringar i anställningen
Ny arbetsplats
Systemrättigheter
Verksamhetssystem IF och VO
Övrig information
Då en ändring gäller för flera personer, kan man här bifoga ett dokument med Förnamn, Efternamn och E-postadress.
Observera att ändringen måste vara exakt likadan för alla på listan.