Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till Kungsbacka direkt - kommunens kundcenter på e-post info@kungsbacka.se eller via telefon 0300-83 40 00.
För att kunna svara behöver vi följande uppgifter:
När din fråga kommit in tar vi reda på svaret och skickar det som e-post eller vanligt brev till dig. Vi sparar frågan och uppgifter i en vecka i fall det blir fler kontakter mellan oss. Om din fråga blir ett ärende hos kommunen får du besked om att vi har lagt in det i vårt diarium. Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.