1. Vem är beställare
  2. Information om den nyanställde
  3. Behörigheter
  4. Förhandsgranska
  5. Skicka in
Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i.
Kontaktuppgifter till beställaren
Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i.
Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Du godkänner att informationen lagras och bearbetas i register. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.
Personuppgifter
Anställningen
Arbetsplats
Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i.
Den anställde behöver tillgång till
Den anställde ska ha ett användarkonto i kommunens nätverk och får då tillgång till
Verksamhetssystem
Den anställde ska även ha tillgång till
Utskrift
Ange adress till arbetsplatsen som utskriftskortet ska skickas till